Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 28, 2013
Image Size
831 KB
Resolution
652×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
250
Favourites
16 (who?)
Comments
2
×
CLOSEUPS for Time Is Ticking by Trisste CLOSEUPS for Time Is Ticking by Trisste

Closeups for::icondonotplz::iconusemyartplz:
Copyrights 2012 © Dorota Joanna Pijewska aka Trisste Mayfair
You cannot use in any way without my written permission.

Wszystkie moje prace chronione sa prawem autorskim, uszanuj moje prawa i nie kradnij moich prac.
Wykorzystywanie moich prac w jakikolwiek sposób bez mojej wiedzy i przyzwolenia wedlug prawa jest równoznaczne z kradzieza.
O prawie autorskim: [link]

--
I have spread my dreams under your feet
Tread softly because you tread on my dreams
--
Rozpostarlam swe sny pod twoimi stopami
Stapaj delikatnie, gdyz depczesz moje sny
:iconmsgtbob:
MsgtBob Featured By Owner Jan 28, 2013
Aw gee. I thought he was holding a bag of popcorn (ha - just kidding)! :)
Reply
:iconcrystal-of-ix:
crystal-of-ix Featured By Owner Jan 28, 2013  Hobbyist General Artist
I'm really glad you did a close up :)
Really shows the detail you put into it :)
Reply
Add a Comment: