Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
November 23, 2012
Image Size
816 KB
Resolution
802×615
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
153
Favourites
14 (who?)
Comments
1
×
Amanita muscaria by Trisste Amanita muscaria by Trisste
:icondonotplz::iconusemyartplz:
Copyrights 2012 © Dorota Joanna Pijewska aka Trisste Mayfair
You cannot use in any way without my written permission.

Wszystkie moje prace chronione sa prawem autorskim, uszanuj moje prawa i nie kradnij moich prac.
Wykorzystywanie moich prac w jakikolwiek sposób bez mojej wiedzy i przyzwolenia wedlug prawa jest równoznaczne z kradzieza.
O prawie autorskim: [link]

--
I have spread my dreams under your feet
Tread softly because you tread on my dreams
--
Rozpostarlam swe sny pod twoimi stopami
Stapaj delikatnie, gdyz depczesz moje sny
:iconcaptainmisuzu:
CaptainMisuzu Featured By Owner Nov 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
#Pretty sure this one don't have to be eat right ? But he looks very beautiful. Why only ugly mushroom are good to be eaten ? : < The beautiful one are too dangerous >__<
Reply
Add a Comment: